Gratis aanlyn Skaak spel. Speel nou Skaak met 'n maklike skerm. Geen registrasie nodig, geen advertensies, niks om te installeer. Speel Skaak teen rekenaar, vriende of nuwe uitdagers.
Speel Spelle Toernooie Skaak spelers Spanne Forum TV
? aanlyn spelers
 Konnekteer weer
 Kleur
 Afrikaans
 Teken in

0933908451

RATING 1500 ±700
العربية

Lid vanaf Jun 9, 2019

Laaste in teken

Gunsteling oponente
Skaakmat , Wit wen

Wit Stockfish AI vlak 8 (1500)
Swart  0933908451 (1500)

Skaakmat , Swart wen

Swart Stockfish AI vlak 8 (1500)
Wit  0933908451 (1500)

Swart gee oor , Wit wen

Wit Stockfish AI vlak 8 (1500)
Swart  0933908451 (1500)