Gratis aanlyn Skaak spel. Speel nou Skaak met 'n maklike skerm. Geen registrasie nodig, geen advertensies, niks om te installeer. Speel Skaak teen rekenaar, vriende of nuwe uitdagers.
Speel Spelle Toernooie Skaak spelers Spanne Forum TV
? aanlyn spelers
 Konnekteer weer
 Kleur
 Afrikaans
 Teken in
Jy is 'n toeskouer van hierdie spel
Stockfish AI vlak 4 (1500)

Skaakmat
Wit wen

Anonymous
Voorigekeer op Lichess TV
Anonymous vs Stockfish AI vlak 4 (1500) Oneindig
 ahmetcengiz255472 (1500) vs Stockfish AI vlak 1 (1500) Oneindig
Stockfish AI vlak 1 (1500) vs Anonymous 1 + 1
Stockfish AI vlak 5 (1500) vs Anonymous Oneindig
Stockfish AI vlak 5 (1500) vs Anonymous Oneindig
Anonymous vs Anonymous Oneindig
Stockfish AI vlak 1 (1500) vs Anonymous 1 + 1
Stockfish AI vlak 1 (1500) vs Anonymous 1 + 1
Stockfish AI vlak 1 (1500) vs Anonymous 1 + 1
Stockfish AI vlak 2 (1500) vs Anonymous Oneindig