Gratis aanlyn Skaak spel. Speel nou Skaak met 'n maklike skerm. Geen registrasie nodig, geen advertensies, niks om te installeer. Speel Skaak teen rekenaar, vriende of nuwe uitdagers.
Speel Spelle Toernooie Skaak spelers Spanne Forum TV
? aanlyn spelers
 Konnekteer weer
 Kleur
 Afrikaans
 Teken in
Jy is 'n toeskouer van hierdie spel
Anonymous

Wit speel

Swart speel

Voorigekeer op Lichess TV
 pescador1907 (1500) vs Anonymous Oneindig
Anonymous vs Stockfish AI vlak 1 (1500) Oneindig
Anonymous vs Stockfish AI vlak 1 (1500) Oneindig
Stockfish AI vlak 1 (1500) vs Anonymous Oneindig
Stockfish AI vlak 1 (1500) vs Anonymous Oneindig
Stockfish AI vlak 1 (1500) vs Anonymous Oneindig
Anonymous vs Stockfish AI vlak 8 (1500) Oneindig
Stockfish AI vlak 1 (1500) vs Anonymous Oneindig
 pescador1907 (1500) vs Stockfish AI vlak 4 (1500) Oneindig
Anonymous vs Stockfish AI vlak 4 (1500) Oneindig