Gratis aanlyn Skaak spel. Speel nou Skaak met 'n maklike skerm. Geen registrasie nodig, geen advertensies, niks om te installeer. Speel Skaak teen rekenaar, vriende of nuwe uitdagers.
Speel Spelle Toernooie Skaak spelers Spanne Forum TV
? aanlyn spelers
 Konnekteer weer
 Kleur
 Afrikaans
 Teken in

Jainkeff

RATING 1486 ±123 19
Chart loading…
Türkçe

Lid vanaf Jun 29, 2022

Laaste in teken

Gunsteling oponente
Skaakmat , Swart wen

Swart  Lavinia (1514)+11
Wit  Jainkeff (1497)-11

Hierdie spel is gegradeer

Spel gestaak

Swart  Lavinia (1514)
Wit  Jainkeff (1497)

Hierdie spel is gegradeer

Skaakmat , Wit wen

Wit  Lavinia (1503)+11
Swart  Jainkeff (1508)-11

Hierdie spel is gegradeer

Skaakmat , Wit wen

Swart  Lavinia (1515)-12
Wit  Jainkeff (1496)+12

Hierdie spel is gegradeer

Skaakmat , Swart wen

Wit  Lavinia (1527)-12
Swart  Jainkeff (1484)+12

Hierdie spel is gegradeer

Skaakmat , Swart wen

Swart  Lavinia (1517)+10
Wit  Jainkeff (1494)-10

Hierdie spel is gegradeer

Skaakmat , Wit wen

Wit  Lavinia (1506)+11
Swart  Jainkeff (1505)-11

Hierdie spel is gegradeer

Skaakmat , Wit wen

Swart  Lavinia (1518)-12
Wit  Jainkeff (1493)+12

Hierdie spel is gegradeer