Gratis aanlyn Skaak spel. Speel nou Skaak met 'n maklike skerm. Geen registrasie nodig, geen advertensies, niks om te installeer. Speel Skaak teen rekenaar, vriende of nuwe uitdagers.
Speel Spelle Toernooie Skaak spelers Spanne Forum TV
? aanlyn spelers
 Konnekteer weer
 Kleur
 Afrikaans
 Teken in

Sien al 148,394 spelle

In spel, Wit speel

Swart Stockfish AI vlak 1 (1500)
Wit Anonymous

In spel, Swart speel

Swart Anonymous
Wit Stockfish AI vlak 5 (1500)

In spel, Swart speel

Wit Stockfish AI vlak 6 (1500)
Swart Anonymous

5 minute/kant + 35 sekondes/skuif

In spel, Swart speel

Swart Anonymous
Wit Stockfish AI vlak 4 (1500)

In spel, Wit speel

Swart Stockfish AI vlak 1 (1500)
Wit Anonymous

In spel, Wit speel

Wit Anonymous
Swart Stockfish AI vlak 5 (1500)

In spel, Swart speel

Swart Anonymous
Wit Stockfish AI vlak 1 (1500)

In spel, Wit speel

Wit Anonymous
Swart Stockfish AI vlak 4 (1500)