Gratis aanlyn Skaak spel. Speel nou Skaak met 'n maklike skerm. Geen registrasie nodig, geen advertensies, niks om te installeer. Speel Skaak teen rekenaar, vriende of nuwe uitdagers.
Speel Spelle Toernooie Skaak spelers Spanne Forum TV
? aanlyn spelers
 Konnekteer weer
 Kleur
 Afrikaans
 Teken in

Sien 68,701 skaakmat spelle

Skaakmat , Swart wen

Swart Stockfish AI vlak 3 (1500)
Wit Anonymous

Skaakmat , Wit wen

Swart Stockfish AI vlak 1 (1500)
Wit Anonymous

Skaakmat , Wit wen

Swart Stockfish AI vlak 3 (1500)
Wit Anonymous

Skaakmat , Swart wen

Swart Stockfish AI vlak 3 (1500)
Wit Anonymous

Skaakmat , Swart wen

Wit Stockfish AI vlak 1 (1500)
Swart Anonymous

Skaakmat , Wit wen

Swart Anonymous
Wit Stockfish AI vlak 6 (1500)

Skaakmat , Swart wen

Swart Stockfish AI vlak 1 (1500)
Wit Anonymous

Skaakmat , Wit wen

Swart Stockfish AI vlak 1 (1500)
Wit Anonymous